Încrederea și siguranța ta sunt esențiale pentru noi. Ne angajăm să le respectăm, în totalitate, iar pentru o transparență necondiționată, te invităm să parcurgi rândurile de mai jos. Vei găsi informații importante despre modul în care datele tale personale sunt utilizate, stocate și protejate.

Angajamentul pentru confidențialitate și transparență

1) Respectăm, întru totul, confidențialitatea și opțiunile tale;

2) Ne angajăm să nu înstrăinăm, total sau parțial, datele tale personale;

2) Ne asigurăm că securitatea și confidențialitatea datelor tale personale sunt regulă de bază, în tot ceea ce facem;

3) Poți solicită sau opta, în orice moment, pentru întreruperea comunicărilor noastre și ștergerea definitivă a datelor tale personale, din baza noastră de date;

5) Ne angajăm să păstrăm datele tale în siguranță și să lucrăm exclusiv cu terți acreditați și cu experiență dovedită;

6) Suntem complet transparenți cu privire la modul în care folosim datele tale;

Colectarea datelor cu caracter personal

De fiecare dată când alegi să te înregistrezi la un eveniment sau să achiziționezi un produs sau serviciu, de pe website-ul stephanhausner.ro sau de pe oricare dintre paginile conexe, aparținând aceluiași domeniu, ți se cere să ne furnizezi date cu caracter personal, cum ar fi: nume, prenume, adresă de e-mail și/sau număr de telefon. Nu colectăm niciodată informații cu caracter personal despre vizitatori doar la simpla accesare a website-ului. Toate informațiile pe care le colectăm și/sau primim, poartă denumirea colectivă de “Date cu caracter personal.”

Stocarea datelor cu caracter personal

Toate datele cu caracter personal sunt stocate în bazele de date cloud criptate, aparținând furnizorului nostru de servicii WordPress si Google Forms. Informațiile nu pot fi accesate decât de către echipa noastră de marketing, cu scopul exclusiv de a gestiona și trimite informații și comunicări de marketing direct, prin intermediul serviciului de email, conform opțiunilor tale.

Date de facturare

Când dorești să achiziționezi un produs sau serviciu, ți se poate cere să ne furnizezi anumite informații în plus față de datele cu caracter personal. Astfel de informații pot include un număr de card de debit, numărul de card de credit, data de expirare, adresa de facturare, codurile de activare, precum și alte informații similare. Aceste informații sunt denumite, colectiv, “Date de facturare.”

Niciun membru al personalului nostru nu are acces la datele tale de card. Acestea sunt colectate, exclusiv, prin intermediul sistemelor criptate și securizate, aparținând furnizorului de servicii de plată, Netopia.

Datele de facturare au ca scop unic menținerea, în integritate, a relației comerciale.

Alte informații

În plus față de informațiile de mai sus, putem colecta informații suplimentare (colectiv denumite, “Alte informații”). Acestea includ:

a) Informații pe care le colectăm folosind tehnologia “cookie”. Cookie-urile sunt pachete mici de date pe care un website le stochează pe computer sau oricare alt dispozitiv mobil, astfel încât aceste dispozitive vor reține informații despre vizita dumneavoastră. Putem folosi atât cookie-uri de sesiune (care expiră odată ce închideți browserul web), cât și cookie-urile persistente (care rămân pe computer până când le ștergeți), cu scopul exclusiv de a îmbunătăți experiența dumneavoastră. Dacă nu doriți reținerea acestor informații pe hard disk, sunteți oricând în măsură să activați opțiunea “off”. Vă rugăm să consultați, în prealabil, documentația browser-ului de internet utilizat, pentru informații specifice, cu privire la modul în care acest lucru se realizează și, respectiv, cu privire la cum să ștergeți cookie-urile persistente. Menționăm, totodată, că dacă decideți să nu acceptați cookie-uri, este posibil ca website-ul să nu funcționeze corect.

b) Informații obținute prin intermediul unor părți terțe, precum Google Analytics. Folosim serviciile Google Analytics pentru a evalua utilizarea de către dumneavoastră a website-ului. Astfel, putem compila rapoarte privind activitatea dumneavoastră, putem colecta date demografice, analiza valorile de performanță sau oricare alte informații referitoare la utilizarea dispozitivelor fixe, mobile și de internet. Aceste părți terțe folosesc cookie-uri, precum și alte tehnologii specifice pentru realiza analize și pentru a putea să ne furnizeze, ulterior, datele. Prin accesarea și utilizarea website-ului, sunteți de acord cu prelucrarea datelor despre activitatea dumneavoastră, de către acești furnizori de analiză, exclusiv în modul și în scopurile stabilite în cadrul prezentei Politici de Confidențialitate.

Pentru mai multe informații despre Google Analytics, inclusiv referitor la modul în care puteți renunța la colectarea de date, vă rugăm să vizitați: https://www.google.com/analytics.

Niciuna dintre datele colectate prin Google Analytics nu conține date cu caracter personal.

Protecția minorilor

Nu colectăm, cu bună știință, informații de la copii sub vârsta de 18 ani. Dacă aveți sub 18 ani, vă rugăm să nu ne furnizați nicio informație. Recomandăm, cu putere, părinților și/sau tutorilor legali să își monitorizeze copiii și să îi instruiască să nu ne furnizeze, niciodată, informații personale sau de facturare.

Ce informații NU colectăm

Nu vă vom solicita și nu vom prelucra, niciodată, următoarele categorii de informații:

Date cu caracter personal legate de originea rasială sau etnică, de convingerile politice, religioase, filozofice ori de natură similară, de apartenență sindicală sau starea de sănătate şi viață sexuală;

Date genetice şi biometrice;

Date care permit, direct sau indirect, localizarea geografică a persoanelor fizice prin mijloace de comunicații electronice;

Date cu caracter personal, referitoare la săvârşirea de infracţiuni de către persoana vizată ori la condamnări penale, măsuri de siguranţă sau sancţiuni administrative ori contravenţionale aplicate persoanei vizate;

Date ce au ca scop monitorizarea şi/sau evaluarea unor aspecte de personalitate, precum competenţa profesională, credibilitatea, comportamentul sau alte asemenea;

Date ce au ca scop adoptarea unor decizii automate individuale în legătură cu analizarea solvabilităţii, a situaţiei economico-financiare, a faptelor susceptibile de a atrage răspunderea disciplinară, contravenţională sau penală a persoanelor fizice;

Legislație în vigoare

Politica de Confidențialitate care guvernează website-ul stephanhausner.ro se supune Regulamentului (UE) 2016/679 aplicabil din 25 mai 2018.

Fluxul de date transatlantice

În luna februarie 2016, Comisia Europeană a publicat Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu „Fluxuri de date transatlantice: restabilirea încrederii prin garanții puternice”, un proiect de decizie privind nivelul de protecție adecvat și axele ce constituie noul cadru legal pentru schimbul transatlantic de date cu caracter personal în scopuri comerciale: Scutul de Confidențialitate UE-SUA care înlocuiește Principiile Safe Harbor invalidate de Curtea de Justiție a Uniunii Europene în data de 6 octombrie 2015.

În luna august a anului 2016 a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/1250 a Comisiei din 12 iulie 2016 în temeiul Directivei 95/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind caracterul adecvat al protecţiei oferite de Scutul de confidenţialitate UE-SUA.

Potrivit acestei decizii, Statele Unite garantează un nivel adecvat de protecţie a datelor cu caracter personal transferate din Uniunea Europeană către organizaţii din Statele Unite în temeiul Scutului de confidenţialitate UE-SUA, cu condiţia ca respectivele entităţi să prelucreze datele cu caracter personal în conformitate cu un set puternic de principii şi garanţii pentru protecţia vieţii private şi a datelor cu caracter personal care sunt echivalente cu cele din Uniunea Europeană.

Menționăm, totodată, că website-ul stephanhausner.ro și paginile conexe nu schimbă date și/sau informații cu niciun alt stat care nu se supune legistlației GDPR și/sau Scutului de Confidențialitate UE-SUA.

Reprezentant legal

CENTRUL DE EDUCATIE SISTEMICA SRL. este deținatorul unic și exclusiv al tuturor informațiilor colectate prin intermediul website-ului stephanhausner.ro, iar reprezentantul legal al CENTRUL DE EDUCATIE SISTEMICA SRL. este Dragos Riti.

Cum ne puteți contacta

Pentru orice informație suplimentară sau solicitare, privind Politica de Confidențialitate și Termenii și Condițiile generale de utilizare a website-ului, ne puteți scrie, oricând, la adresa dragos@dragosriti.ro